22.5. Jediná konference v ČR o zákaznické péči

Získat vstupenky

Zásady práce s vašimi údaji

Jsme SupportBox s.r.o., se sídlem Brozany 136, 533 52 Staré Hradiště, IČO 274 80 381, jsme zapsaní u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 21481. 

Pro poskytování našich služeb a provoz webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

I. Zpracování osobních údajů

A. Zpracování osobních údajů v případě vašich dotazů a poptávek

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře, e-mailu nebo chatu. Jsou to: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, vaše požadavky ohledně našich produktů a služeb, případně další údaje, které nám v poptávce vyplníte nebo nám je v rámci další domluvy předáte. 

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně našich služeb.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě a plnění smlouvy.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 6 měsíců od naší poslední komunikace. 

B. Zpracování osobních údajů v případě koupě našich produktů

Pokud u nás službu nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte v rámci objednávky. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa/sídlo a údaje o nákupu služby. 

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – poskytli vám službu, případně s vámi přes kontaktní údaje komunikovali v případě potřeby (zákaznická péče, reklamace apod.). 

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění našich povinností.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 10 let od posledního poskytnutí takové služby.

C. Newslettery

Pokud se nám zapíšete do newsletteru nebo jste zákazník a nezakázali jste nám to, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu?

V případě zápisu do newsletteru se jedná o zpracování na základě vašeho souhlasu, tedy na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

V případě, že jste nakupující zákazník, umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to nezakázali.

Souhlas je dobrovolný a kdykoliv odvolatelný. 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

2 roky po udělení souhlasu nebo od posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese: info@supportbox.cz.

II. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo podnikající fyzické osoby, kteří se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem naší společnosti. Jsou to:

III. Uživatelský účet

Naše SupportBox služba v sobě zahrnuje i založení vašeho uživatelského účtu. Některé údaje a jejich zpracování je nezbytné (údaje pro zřízení účtu), jiné zpracování je zcela na vás (zejména údaje vyplněné v profilu).

V případě údajů pro zřízení účtu se jedná o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě a plnění smlouvy. 

Ostatní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, tedy podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Souhlas je zcela na vás, je dobrovolný.

Pro zřízení účtu zpracováváme osobní údaje, které nám vyplníte v registračním formuláři – jméno, příjmení, e-mailovou adresu, případně telefonní číslo a byznysové zařazení (to je na vašem uvážení).

Osobní údaje budeme zpracovávat pro vedení vašeho účtu a poskytování služeb po dobu vašeho využívání účtu. 

Účet můžete sami kdykoliv deaktivovat. V takovém případě vaše data budeme zpracovávat po dobu 30 dnů a poté je smažeme.

IV. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte na nás na e-mailové adrese info@supportbox.cz.

V naší společnosti není jmenovaný pověřenec pro oblast zpracování osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k automatizovanému rozhodování nebo profilování.

Práce s osobními údaji probíhá v rámci Evropské unie a v rámci nástrojů, které uvádíme nahoře, mohou být data zpřístupněna i mimo EU (USA). Pokud data zpracováváme v nástrojích, které mají sídlo nebo servery na území USA, potom si vybíráme takové, které aktivně přistoupili k Data Privacy Framework programu.

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Udělené souhlasy jsou kdykoliv odvolatelné a proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku. 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Vyzkoušejte SupportBox zdarma

Vyzkoušejte 2 týdny se SupportBoxem a neplaťte ani korunu.

Registrací souhlasíte s obchodními podmínkami

Potřebujete s něčím poradit? Obraťte se na Petru Petra Novotná, Expertka na pomoc zákazníkům
+420 778 443 348
po-pá: 8:00 - 16:00